Menu
Ballroom

โรงแรมมีห้องจัดเลี้ยง 2 ห้อง ห้องสัมมนา 2 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง และมีอุปกรณ์สำหรับการจัดงานไว้อย่างครบครัน

ห้องจัดเลี้ยงมีขนาด 500 ตม. พร้อมบริการอาหาร เพื่อใช้สำหรับงานประชุม งานจัดเลี้ยง และงานแต่งงาน